Undersøkelsesperioden er fra 2018 og fram til og med 3. juli i år.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at det nasjonalt er oppdaget at det er sendt bekymringsmeldinger fra politiet til kommuner via Altinn uten at disse er åpnet. Dermed har det oppstått usikkerhet rundt om bekymringsmeldingene er fulgt opp.

– Den foreløpige gjennomgangen i Agder politidistrikt viser at det ikke finnes bekymringsmeldinger fra politiet som ikke har nådd barnevernet. Det er vi selvsagt glade for, sier fungerende politimester Morten Sjustøl.

I Agder politidistrikt ble det funnet to uleste bekymringsmeldinger som ble sendt via Altinn. Begge disse bekymringsmeldingene fikk barnevernet også via brev, og er bekreftet mottatt.

Totalt fant politiet i Agder at det var 83 uåpnede saker i Altinn, hvorav 11 av disse ikke var til kommunene, men til for eksempel private bedrifter innen helse og omsorg. Av de 83 uleste sakene var i underkant av 50 av disse til barnevernet. Dette var ikke bekymringsmeldinger eller tidskritisk informasjon.

Foreløpige tall
–Tallene er basert på foreløpige undersøkelser i vårt distrikt. Vi jobber fremdeles med kvalitetssikring av tallene. Det kan også være at noen meldinger har gått til flere distrikt, og at det derfor vil være justeringer som må gjøres i forhold til dette, sier Sjustøl.

Når tallene er ferdig kvalitetssikret vil Agder politidistrikt rapportere disse til Politidirektoratet (POD). POD vil offentliggjøre den nasjonale statistikken når tall fra samtlige distrikt er kvalitetssikret opp mot hverandre.

Samarbeidet med kommunene
–Politiet i Agder opplever å ha et godt samarbeid med alle kommunene i Agder, og vi vil nå ta direkte kontakt med de berørte kommunene og forsikre oss om at vi sammen etablerer gode rutiner for samhandling og kommunikasjon, sier Sjustøl.

 

 

Til media:
Fungerende politimester Morten Sjustøl i Agder politidistrikt er tilgjengelig for media mellom klokken 13.00 og 14.00 i dag, fredag 14. juli på telefon 40442240.

  • Altinn-saken