Politiet ønsker i tida framover å gjennomføre videre avhør av den siktede. Politiet har ikke konkret mistanke om at noen andre har vært involvert, men vil undersøke det som en del av etterforskningen. Av hensyn til etterforskningen kan det ikke gis noen ytterligere opplysninger om hendelsesforløp, åsted eller våpen på dette tidspunktet.

 

Ut fra etterforskningen som er gjort så langt mener politiet at mistanken mot mannen som er siktet i saken er styrket. Det vil bli begjært forlenget varetektsfengsling.

 

Politiet har fortsatt bistand fra Kripos i taktisk etterforskning og analyse.

 

Anja M. Indbjør
Politiadvokat