Politidistriktet har funnet 78 uåpnede saker sendt til kommunene via Altinn. 14 av disse gjelder bekymringsmeldinger, mens de øvrige gjelder oversendelse av saksdokumenter, underretning av for eksempel henleggelse og andre straffesaksdokumenter.

De 14 nevnte sakene er gjennomgått manuelt, og undersøkelsen viser at barnevernet har mottatt disse bekymringsmeldingene via brev eller andre kanaler.

– Det er betryggende å vite at bekymringsmeldingene til barnevernet har nådd frem. Denne kartleggingen har vært høyt prioritert, og viser at arbeidet med bekymringsmeldinger er godt fulgt opp av våre ansatte, sier politimester Hans Vik.

Politidistriktet har vært i dialog med kommuner i saker der det har vært behov for å kvalitetssikre funnene. Samtlige kommuner i politidistriktet har nå også fått et brev om resultatet av våre undersøkelser.

Tallene er basert på undersøkelser i vårt distrikt. Det kan være at noen meldinger har gått til flere distrikt, og at det derfor vil være noen justeringer som må gjøres i forhold til dette. Politidirektoratet vil offentliggjøre en nasjonal oversikt når informasjon fra samtlige distrikt er kvalitetssikret opp mot hverandre.

  • Altinn-saken