Oppdatering (26.07.2023): Tallene som ble lagt frem 21.7 var basert på foreløpige undersøkelser.

Etter at tallene ble lagt frem har Troms politidistrikt gjennomført ytterligere undersøkelser. Det har ført til at vi nå har mer kunnskap om hver enkelt sak og kan konkludere med at det er totalt 8 uåpnede bekymringsmeldinger i Troms politidistrikt. Disse 8 meldingene omhandler totalt 18 barn. Av disse 18 barna var 7 av de ikke kjent av barnevernet fra før av.

I 5 av totalt 8 oversendelsene finner man bekreftelse på at varslingene også er meddelt den aktuelle barnevernstjenesten pr. epost eller telefon.

I de tre gjenstående sakene som omhandler 7 barn er informasjonen i den sammenheng formidlet, uten at dialogen med kommunen har avdekket behov for videre oppfølging fra barnevernets side.

 

Utgått pressemelding fra 21.07.2023:

I gjennomgangen ble det funnet 16 oversendelser til barnevernstjenestene knyttet til varsling/bekymringsmelding i forbindelse med straffesak mot foreldre hvor status var uåpnet hos de aktuelle kommunene.

Av disse 16 er det ni oversendelser vi ikke finner dokumentasjon for at ble formidlet på annen måte.

Gjennomgangen av disse 16 sakene viser at:

  • I fem av disse oversendelsene finner man bekreftelse på at varslingene også er meddelt den aktuelle barnevernstjenesten pr. epost eller telefon.
  • I to av varslingene som er uåpnet har videre undersøkelser medført den vurdering at oversendelsen ikke har relevans i denne sammenheng.
  • For de ni gjenstående varslingene/bekymringsmeldingene som var uåpnet har politiet denne uken kontaktet de aktuelle barneverntjenestene i de respektive kommunene. Informasjonen er i den sammenheng formidlet, uten at dialogen med kommunen har avdekket behov for videre oppfølging fra barnevernets side. Det er intet ved våre undersøkelser som indikerer at noen barn har lidd overlast. Disse sakene er knyttet til barneverntjenesten i Harstad kommune for ni av oversendelsene, samt en knyttet til Målselv kommune.

– I tråd med den nasjonale beslutningen har politidistriktet umiddelbart og inntil videre stanset praksis med bruk av Altinn for digitale oversendelser av bekymringsmeldinger, sier fungerende politimester i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes.

I tillegg til eventuell muntlig og annen direktedialog med barnevernstjenestene i hastetilfellene, vil bekymringsmeldingene sendes pr. post.  

Politiet vil fremover ha en ny dialogrunde med alle kommunene i Troms for å forsikre oss om at de er i stand til å motta våre forsendelser – og styrke et allerede godt samarbeid.

Tallene er basert på foreløpige undersøkelser i vårt distrikt. Det kan være at noen meldinger har gått til flere distrikt, og at det derfor vil være noen justeringer som må gjøres i forhold til dette. POD vil offentliggjøre en nasjonal oversikt når informasjon fra samtlige distrikt er kvalitetssikret opp mot hverandre.

  • Altinn-saken