Kripos sine lokaler på Bryn i Oslo
Kripos sine lokaler på Bryn i Oslo
FotoKripos

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har avdekket et dataangrep mot IKT-plattformen til 12 departementer.

Kripos bekrefter at vi har mottatt en anmeldelse i saken og vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen. Vi etterforsker nå saken for å søke å finne ut av hva som har skjedd, hvem som kan stå bak og hvordan dette har skjedd.

I tillegg til DSS samarbeider vi med andre relevante aktører med bevissikring og andre relevante undersøkelser.

Vi er imidlertid på et svært tidlig tidspunkt i saken og slik etterforsking er et møysommelig arbeid som vil ta tid, og vi ber om forståelse for at vi på nåværende tidspunkt ikke kan dele mer informasjon om saken, av hensyn til den videre etterforskningen. For ytterligere informasjon ber vi pressen ta kontakt med DSS.

Påtaleansvarlig for etterforskningen, Gjermund Hanssen, vil være tilgjengelig for pressen klokken 12.

Besøksadresse: Nils Hansens vei 25