--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering 26.07.23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er tidligere avdekket at politiet har sendt bekymringsmeldinger i Altinn til barnevernet, og at flere av disse meldingene ikke har blitt åpnet av kommunene. Møre og Romsdal politidistrikt har på denne bakgrunn foretatt en gjennomgang av alle uåpnede bekymringsmeldinger til barnevernet fra politidistriktet.

Resultatet av undersøkelsen som gjelder fra 2018 til og med 1. juli 2023 viser at det er få tilfeller i Møre og Romsdal politidistrikt. Selv om meldinger ikke var åpnet så gjaldt meldingene barn som barnevernet allerede var kjent med at det forelå bekymring rundt. Undersøkelsen viser følgende:

  • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 2
  • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 2
  • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressemelding sendt ut 14.07.23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status i Altinn-saka frå Politiet i Møre og Romsdal

Politiet i Møre og Romsdal har så langt identifisert til saman to bekymringsmeldingar som ikkje er opna av mottakar. Mottakar i denne samanheng er barnevern i kommunane.

- Det har vore svært viktig å skaffe oss ei god oversikt så raskt som mogleg. Dette for at vi kan bidra til at dei som treng hjelp og oppfølging, får det, seier fungerande politimeister Ove Brudevoll.

Dei to sakene som vi har identifisert i vårt politidistrikt, og som vi har fått stadfesta ikkje er opna, gjeld ei bekymringsmelding til Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid tilbake til desember 2020 og ei anna til barnevernet i Kristiansund, Gjemnes og Averøy i desember 2022.

Ingen av dei meldingane gjeld bekymring om vald eller seksuelle overgrep mot barn.

- Denne gjennomgangen har vore svært viktig for å kunne avdekke om vi kan ha glippa på alvorlege saker til barnevernet. Utifrå det kartleggingane vår har avdekt så langt, har vi ikkje funne saker av alvorleg eller akutt karakter. I slike saker vil vi alltid varsle og samarbeide med barnevernet umiddelbart, understrekar Brudevoll.

Han seier politidistriktet har skaffa seg ei god oversikt og har følgt opp sakene med barneverna i dei kommunane det gjeld, etter at dette vart avdekt.

- No kvalitetssikrar vi dei tala vi har funne, for å kunne vere heilt trygge på at det stemmer med gjennomgangane vi har hatt. Dette arbeidet held fram både i dag og utover neste veke, avsluttar han.

Politiet har skjerpa inn rutinane etter at saka vart kjent. Det vert ikkje lenger sendt bekymringsmeldingar via Altinn, men berre via dokumentforvaltningssystemet Websak.

  • Altinn-saken