Telefonnummeret det er ringt fra er +04723208000. Tidligere i sommer er også telefonnumre fra andre enheter i politiet misbrukt i slike svindelforsøk.

Tips:

  • Ikke del BankID, passord eller sensitive personopplysninger over telefon eller epost. Dette gjelder uansett hvem som spør.
  • Vær varsom hvis noen spiller på frykt, nysgjerrighet, usikkerhet, kjærlighet, penger eller tidspress for å få opplysninger fra deg.