Artikkelen er oppdatert med ytterligere informasjon 28. juli kl. 12:49.

– Siden ca. kl. 1620 i dag har politiet erfart ustabiliteter på våre nettsider. Det ble umiddelbart startet arbeid med feilsøk og stabiliserende tiltak, kommenterer fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup.

Ca. kl. 1945 fikk Politidirektoratet melding om at politiet.no var stabilt oppe igjen. Nettsiden overvåkes tett fremdeles, og det jobbes fortsatt med å finne årsaken til nedetiden.

– Vi kan pr nå ikke konkludere om hva nedetiden skyldes, men dataangrep er en av mulighetene som undersøkes, sier Schjelderup.

Politiets operative systemer var ikke berørt på noe tidspunkt. Innbyggerne kunne komme i kontakt med politiet på 02800 og 112 som vanlig, og politiet løste sine oppdrag og kommuniserte seg imellom som normalt.

Oppdatert status i saken:

–Vi kan bekrefte at det var et DDoS-angrep rettet mot en ekstern leverandør som førte til ustabilitet på politiet.no, sier Schjelderup.

Et DDoS-angrep, eller tjenestenektangrep, går ut på at en nettside blir overbelastet av trafikk slik at tjenesten blir ustabil eller utilgjengelig for andre brukere. Forsøk på DDoS-angrep er relativt utbredt, og noe mange aktører utsettes for med jevne mellomrom.

– Konsekvensen var at politiets nettsider i en kortere periode var utilgjengelige for publikum. Politiets operative systemer var ikke berørt på noe tidspunkt, og situasjonen har ikke påvirket politiets arbeid, sier Schjelderup.

Nettsiden fungerer nå som normalt. Videre oppfølging vil vurderes i dialog med leverandøren.