Illustrasjonsfoto av politistudenter
Illustrasjonsfoto av politistudenter
FotoPolitiet


I en pressemelding på regjeringen.no formidler regjeringen at bakgrunnen for tiltaket er at det er krevende å rekruttere og beholde ansatte i Finnmark politidistrikt. En utfordring har også vært å rekruttere studenter fra den samiske delen av befolkningen. Politihøgskolen skal derfor etablere et pilotforsøk med politiutdanning i Alta.

− Dette kan bli et spennende prøveprosjekt. Vi vil gå i gang med å se på hvordan vi kan gjennomføre tilbudet på beste måte - både faglig og praktisk, sier rektor Nina Skarpenes.

Etter planen skal utdanningen starte høsten 2025. Det betyr at søknadsfristen vil være våren samme år, sannsynligvis 1. mars 2025.

− Vi har god tid til å planlegge prosjektet. Det er naturligvis også svært viktig for oss at prosjektet finansieres med friske midler over statsbudsjettet, fortsetter hun.

Prosjektet er et prøveprosjekt, som innebærer at det må evalueres etter noe tid.

− Evalueringen blir viktig, slik at vi sikrer at tiltaket faktisk treffer på det som er målet om å rekruttere og beholde politistillinger i nord, avslutter Skarpenes.