Midlertidig stenging av venteplassen vurderes derfor som et hensiktsmessig tiltak, og venteplassen blir stengt i perioden onsdag 2. august kl. 15.00 til tirsdag 31. august kl. 15.00.

Beslutningen gjøres i medhold av Politiloven § 7.

Statens vegvesen vil etter avtale gjennomføre stengingen.

---

Priv til red.

Politistasjonssjef ved Ullensaker politistasjon, Karl-Vidar Solberg, kan siteres på punktene over.

For henvendelser om intervju, ta kontakt med pressevakt på tlf. 488 66 885 (hverdager kl. 08.00-15.30).