Når det gjelder størrelsen på forelegget er det ikke så mange tidligere saker å sammenligne med, men vi har sett på bøtenivå i tidligere saker og oppjustert for kroneverdien. Også andre straffeutmålingshensyn er tatt hensyn til. Det går på den økonomiske situasjonen i foretaket, lovbruddet i seg selv og tidligere praksis, sier Sneve.