Fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet
Fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet
FotoPolitiet

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge. Politidirektoratet har tett dialog med PST om hvordan situasjonen påvirker norske forhold, og det foretas løpende vurderinger om det er behov for å treffe tiltak som svarer på en eventuell negativ utvikling i trusselbildet.

− Politiet er kjent med situasjonen i våre naboland og følger utviklingen nøye. Vi har tett dialog med PST om hvordan situasjonen påvirker norske forhold, men per nå har vi ingen opplysninger som tilsier at trusselbildet mot Norge er endret, sier fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Trusselbildet kan endres

Det foreligger per nå ingen nye opplysninger som endrer politiets beredskap, men det må alltid tas høyde for at en eventuell utvikling i trusselbildet kan endre sikkerhetssituasjonen på kort tid.

− Politiet har foreløpig ikke opplysninger som tilsier at sikkerhetssituasjonen i Norge er endret, men vi følger utviklingen tett og er forberedt på å iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen endrer seg, avslutter Schjelderup.