Ulykken skjedde på et bilverksted. I forbindelse med arbeid på en tilhenger fikk avdøde en kjørebro på tilhengeren over seg, og som følge av det fikk han skader i hodet som gjorde at han døde.

 

Foreløpig er ingen siktet i saken, men det hører med til etterforskningen av arbeidsulykker at politiet vil undersøke om det er skjedd noe straffbart eller ikke.

 

Som vanlig i arbeidsulykker samarbeider politiet også tett med Arbeidstilsynet i etterforskningen av ulykken i Alta. Politiet vil bruke tiden framover på å innhente ulike typer informasjon som kan belyse saken ytterligere.

 

Dersom det skjer vesentlige endringer i status vil politiet komme med en ny oppdatering.