Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune.

Ikke oppsøk elver med stor vannføring og områder der det har gått skred. Flytt eller sikre verdier i utsatte områder.

Se anbefalt liste for forberedelser før flom og for egenberedskap her: www.sikkerhverdag.no

For media:
Geir Arne Sjøhagen, stabssjef i Trøndelag politidistrikt, er talsperson.
Ring eller send en sms til Ane Flo, 41 46 24 02, ved ønske om å snakke med stabssjefen.