Seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet
Seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet

Nødvarslene ble sendt ut enkeltvis i de ulike politidistriktene til valgte områder med tekst utarbeidet av statsforvalteren.

– Nødvarsel er et nytt og godt system for varsling av befolkningen. Det er viktig at Nødvarslene ikke oppleves som støy eller unødvendig. DSB og politiet samler nå informasjon om hva som skjedde for å evaluere og lære, sier seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet. 

– Nødvarsel er fortsatt nytt. Både politiet, som står for den operative bruken av systemet, og vi i DSB, som er ansvarlig for den tekniske løsningen, høster nå nyttige erfaringer fra bruk som vi vil ta med oss i det videre arbeidet, sier direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther.

Det er ikke mulig å avgrense et Nødvarsel helt konkret til geografisk område. Det vil dermed alltid kunne være personer utenfor det valgte området for et Nødvarsel som får varslene.

Et Nødvarsel sendes ut i et aktuelt geografisk område med en valgt gyldighet som kan vare mange timer. Dette gjøres for å sikre at personer som beveger seg inn i et område hvor det er sendt ut Nødvarsel også får varslet etter at det ble sendt ut.

Det er rapportert at noen som har vært i de aktuelle områdene ikke har fått Nødvarsel. Årsaken kan være at den enkelte ikke har hatt dekning, ikke har tilgang på 4G eller 5G eller at telefonen ikke støtter systemet. Det kreves en nylig oppdatert mobiltelefon for å kunne motta Nødvarsel. Les mer på www.nodvarsel.no.

Om Nødvarsel

Norge har på svært kort tid fått på plass et nytt verktøy for å varsle befolkningen på mobilen. Målet med Nødvarsel er å kunne nå raskt ut til befolkningen med viktig informasjon som kan spare liv og helse ved akutte og alvorlige hendelser. 

Beslutning om utsendelse av Nødvarsel i fredstid baseres på følgende to kriterier: En omfattende alvorlig uønsket hendelse som truer og/eller er en fare for hele eller store deler av befolkningens liv og helse, eller når befolkningen må varsles raskt for å begrense og redusere følger av en uønsket hendelse.

I fredstid er det politiet som vurderer om og når det skal varsles, og som "trykker på knappen" for å sende ut varsel. Politiet har utarbeidet operative rutiner og retningslinjer for bruk av nødvarsel.

Ved hendelser der andre myndigheter enn politiet har primæransvaret (som denne aktuelle hendelsen), kan denne myndigheten be politiet om å sende ut et nødvarsel dersom de står overfor en hendelse som oppfyller kriteriene. I henhold til vår nasjonale instruks, så er det anmodende myndighet som skal vurdere bruk av Nødvarsel, og er ansvarlig for varselets innhold, informasjon og videre oppfølging. 

Det er DSB som er ansvarlig for den tekniske driften av Nødvarsel – myndighetenes nye system for befolkningsvarseling på mobil.