Flere veger er stengt og det henvises til vegvesen.no for informasjon om hvilke veger dette gjelder.

Politiet jobber tett sammen med berørte kommuner, Statsforvalteren, Innlandet fylkeskommune og andre samvirkeaktører i forbindelse med uværet. Det henvises til den enkelte kommunes nettsider for informasjon om den enkelte kommune.

Det er fortsatt ventet store nedbørsmengder enkelte deler av Innlandet som følge av ekstremværet Hans. Se nettstedene til Meteorologisk institutt (MET) og NVE for farevarsler.  

Politiet følger værprognosene fortløpende og gjør vurderinger sammen med samarbeidspartnerne.

Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune.

Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Rådet om å unngå å reise i de flom- og rasutsatte områdene, gjelder fortsatt. Det gjelder særskilt Hadeland, vest for Mjøsa og Gudbrandsdalen

Planlegg for at veier kan bli stengt og at strøm, telefon og internett kan bli borte i deler av fylket i perioder. Sett deg inn i hvor du kan møte om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp.