Boligområdet hvor det har gått ras er Spangerudfeltet.  

Politiet vil komme tilbake med oppdatering.

Som følge av ekstremværet Hans er det gjennomført evakueringer flere steder. Innbyggere er evakuert i kommunene Gran, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Nord Aurdal og Vang. Ved siste opptelling i ettermiddag var 143 personer evakuert.

Mediekontakt:

Stabssjef Pål Erik Teigen er tilgjengelig for mediene på telefon 996 19 120 frem til klokken 16.45.