Torsdag 10. august kl. 11.30

Luftromsrestriksjonene rundt rasområdet i Bagn er nå opphevet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 8. august

Beslutningen er tatt av hensyn til politiets og andres sikkerhet i tilknytning til rasområdet.

Restriksjonsområdet har en horisontal utstrekning på 2,5 nautiske mil rundt Bagn sentrum. I vertikal utstrekning over bakken opp til 2500 fot.

Forbudet gjelder ikke flygning i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søk- eller redningsoppdrag.

Overtredelse av forbudet vil være straffbart. Forbudet gjelder til det oppheves av politiet, dog ikke lenger enn til 10. august 2023 klokken 23.59.