Det er ikke meldt om personskader.

15 husstander ble i natt evakuert i Sel kommune.

Politiet følger situasjonen nøye og ressurssetter seg for å være i beredskap i aktuelle områder i Innlandet, og situasjonen er fortsatt uoversiktlig og kaotisk. Gjennom natten til onsdag har politiet mottatt melding om 16 jordras, 6 meldinger med flom og 12 naturskader. I tillegg er det er meldt om telefoniproblemer i Gausdal.

Mange veger er stengt og fremkommeligheter er redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. E6 og riksveg 3 er stengt. For oppdatert informasjon om hvilke veger som er berørt henvises det til vegvesen.no 

Politiet har tett dialog med Statsforvalteren, andre samvirkeaktører og deltar i kommunenes kriseledelser.

Det ventes fortsatt nedbør og det vurderes fortløpende tiltak med blant annet å evakuere beboere og stenge veger.

Mediekontakt:

Stabssjef Pål Erik Teigen er tilgjengelig for mediene på telefon 996 19 120 frem til klokken 10.00.