Oppdatering 16:26

Det er nå besluttet å avvente og ikke gjøre noen tiltak ved kraftverket.

Politiet er på plass ved Braskereidfoss kraftverk og har sammen med relevante aktører undersøkt ulike løsninger for å kontrollere vannføringen gjennom kraftverket.

Beslutningen om eventuelle tiltak ligger hos Hafslund Eco, som er eier av kraftverket. Vannet har gradvis begynt å trenge gjennom siden av demningen, og per nå er det ikke aktuelt å gjøre noen tiltak ved kraftverket. Situasjonen vurderes fortløpende.

Politiet har fortsatt tilstedeværelse ved kraftverket.

Mediekontakt:

Stabssjef Pål Erik Teigen er tilgjengelig for mediene på telefon 996 19 120 frem til kl. 17.30. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:55

Politiet jobber på stedet og bruker relevant fagkunnskap for å redusere vanntrykket ved kraftverket. Det jobbes blant annet med fysiske tiltak ved hjelp av gravemaskiner. Politiet har også begjært bistand fra forsvaret som er på plass sammen med nasjonale bistandsressurser fra politiet.

Situasjonen ved kraftverket kan føre til økt vannføring nedover Glomma, som kan påvirke de som bor i nærheten. Politiet har derfor startet evakuering av beboere langs elven i samarbeid med Våler kommune.

Politiet oppfordrer alle som bor i nærheten til å være oppmerksom på brå endringer i vannstanden og å holde avstand til Glomma.

Nyheten oppdateres.

Mediekontakt:

Stabssjef Pål Erik Teigen er tilgjengelig for mediene på telefon 996 19 120 frem til kl. 13.15.