Det vil bli iverksatt evakuering av beboere i området Eikli og Benterud. Alle hus som er i nær tilknytning til Storelva skal evakueres. Kommunen oppfordrer de som ikke kan evakuere på egen hånd om å ta kontakt med Ringerike kommune eller nødetatene.

Det er gjennomført evakueringer i Hallingdal også natt til onsdag. De berørte blir ivaretatt av kommunen på de evakueringssentrene som er opprettet. Det er evakuert personer fra Hol, Ål, Nesbyen og Gol, Flå.

De evakuerte er fraktet til Vestlia resort, Nesbyen hotell, Hageled gjestegård, Thon Hotell Bjørneparken, Ål kulturhus, Storefjell Hotell, Oset, og også Nesbyen Idrettshall og Elverhøy eldresenter.

Det er fortsatt høy vannføring og nedbør i nedre del av Hallingdal, det gjennomføres derfor vurderinger av rasfare av geolog i løpet av onsdag.  Det er forbundet med risiko å sende de evakuerte tilbake, og inntil videre vil evakueringen bli opprettholdt til torsdag morgen. Dette kan også bli forlenget videre som følge av vurderinger som gjøres.

Ingen personer er meldt savnet eller alvorlig skadd som følge av skredene som har gått.

Flere veier er ødelagt, og det er mange stengte veier i området. Politiet oppfordrer til å unngå å reise hvis det ikke er strengt nødvendig og følge med på vegvesen.no for oppdatert status på veiene. Dette gjelder blant annet riksvei 7 og fylkesvei 50.

Det er meldt om flom og høy vannstand, særlig i Drammensvassdraget de neste dagene. Politiet oppfordrer til å sikre eiendeler som kan være utsatt, og ellers følge med på kommunens hjemmesider for mer informasjon.