- Det innebærer at all flyving som foregår under 400 fot over Arendal sentrum skal godkjennes av politiet, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.

Dette tiltaket gjøres av sikkerhetsmessige årsaker. Medier og andre som har behov for å fly droner under deler av Arendalsuka har søkt og fått innvilget tillatelse fra politiet til å fly.

- Agder politidistrikt vil ha bistand av nasjonale beredskapsressurser til å avdekke uautorisert droneflyving under Arendalsuka. Vi vil ha nulltoleranse for slik uautorisert flyving, sier Arnesen.

Brudd på flyving i restriksjonsområdet vil kunne straffes etter Luftfartsloven med tilhørende forskrifter. Straff for overtredelse vil være bøter mellom 10.000,- til 15.000,- kroner og inndragning av droneutstyr.

Agder politidistrikt oppfordrer alle som tenker å benytte drone under Arendalsuka til å sette seg inn i regelverket til Luftfartstilsynet.