I Buskerud ble det torsdag ettermiddag evakuert 80 husstander i Øvre Eiker i tilknytning til Hellefoss kraftverk i Drammensvassdraget ved Hokksund. Det er ikke besluttet når de evakuerte kan flytte tilbake til sine hjem ennå, dette gjøres det vurderinger av forløpende.

Det er fortsatt mange evakuerte i tilknytning til Hønefoss og Storelva. Det er gjennomført evakueringer natt til fredag og fredag, og det utelukkes ikke at flere kan bli evakuert som følge av vannmassene i Storelva. Dette er vurderinger som gjøres i samråd med blant annet kommune og NVE. Det er også gjennomført evakueringer i Hole kommune.

I Hallingdal er situasjonen avtagende, men det er store skader på vei, eiendom og områder. Evakuering er opphevet i flere områder, men noen utsatte områder gjenstår. Det er begrenset framkommelighet på veinettet i området, for oppdatert informasjon, se vegvesen.no.

Videre gjøres det forberedelser til at ytterligere områder kan bli evakuert som følge av økt vannstand, blant annet i Tyrifjorden, som kan påvirke områder i Modum kommune. Situasjonen i området følges gjennom helgen.

Det er store områder som er evakuert. Politiet ber om at innbyggere ikke tar seg inn i disse områdene.  Det er vanskelig å vite akkurat hva som skjer med store vannmasser i terreng og vassdrag. Vi vet at om det først går skred så går det ofte fort og kan bli dramatisk. Vi opplever at folk har stor forståelse for dette. På den måten reduserer vi sammen risikoen for at noen blir skadet eller mister livet.

Det er heldigvis ikke oppstått alvorlige skader på personer eller tap av liv som følge av skred og flom i Buskerud.

De store vannmengdene har gjort skade på infrastruktur som veier, strømnett og vannledninger, og det er flere steder fare for skred. Ressursene i de flomrammede kommunene er allerede under stort press og mange tilreisende og biltrafikk vil kunne øke presset ytterligere. Unødvendig trafikk i området er ikke ønskelig, og bilister bes derfor å unngå disse områdene. Dette gjelder også hytteeiere som oppfordres til å utsette besøk på hytta.

Det oppfordres også til å være ekstra forsiktig hvis man må på vannet med båt på fjord eller vann som har tilknytning til de berørte vassdragene. Det kan være gjenstander i vannet som følge av flom, og dårligere sikt i vannet enn vanlig.

For oppdatert informasjon om hvilke veger som er berørt henvises det til vegvesen.no.

Det er også innført flyforbud i noen områder i tilknytning til Hønefoss og Drammensvassdraget, mer informasjon her.

Følg ellers utviklingen på varsom.no