Restriksjonene gjelder droner og alle typer av luftfartøy.

Beslutningen er tatt av hensyn til innsatspersonellets og andres sikkerhet i tilknytning til området.

Restriksjonsområdet har en horisontal utstrekning på 2,5 nautiske mil rundt området nevnt over. I vertikal utstrekning over bakken gjelder restriksjonene opp til 5000 fot.

Forbudet gjelder ikke flygning i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- eller redningsoppdrag.  Media kan henvende seg til Sør-Øst politidistrikt på vanlig måte for vurdering av eventuell reportasjebehov som kan innebære bruk av luftfartøy i gitte luftrom.

Overtredelse av forbudet vil være straffbart. Forbudet gjelder til det oppheves av politiet, dog ikke lenger enn til 13. august 2023 klokken 23.59. Dette forbudet er nå forlenget til onsdag 16. august klokken 12.00.