Stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet
Stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet

Saken er oppdatert kl. 1430 med utfyllende informasjon og uttalelser.

− Henstillingen gjelder hytter som ligger i utsatte områder som er berørt av ekstremværet. Selv om nedbøren har avtatt flere steder, er det fortsatt stor vannføring i omløp som kan utgjøre en risiko for flom eller skredfare, kommenterer stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet.

Reisende bes også være forberedt på at fremkommelighet kan være redusert flere steder, og at veier kan bli stengt på kort varsel. Utover dette oppfordres alle til å vurdere nødvendigheten av å belaste utsatte veistrekninger og omkjøringsveier som benyttes av nødetatene i kommuner som er rammet av ekstremværet.

Vi har full forståelse for at mange hytteeiere er engstelige for hyttas tilstand etter ekstremværets herjinger, men håper folk lar vær å ta turen nå bare for å sjekke. Ressursene i de flomrammede kommunene  er allerede under stort press og mange tilreisende vil øke kunne øke presset ytterligere,  avslutter Aune.