Politiet har en naturlig rolle i debatter som handler om sikkerhet og beredskap, trusselbildet og kriminalitetsforebygging – men også digitalisering og utvikling av tjenester for innbyggerne. Ikke minst får politiet på Arendalsuka mange viktige møter med innbyggerne hver dag på stand, og i arbeidet med å trygge avviklingen av arrangementene.

Hovedoppgaven til polititjenestepersonene som er på jobb gjennom Arendalsuka er å sørge for ro og orden. Men med så mange fotpatruljer rundt om i bybildet får man også mange fine innbyggermøter. På standen i Pollen står det både uniformerte og sivilt ansatte som i år ønsker å sette søkelyset på «Trygghet i det digitale rom».

Svindel og ID-tyveri – netthets og hatefulle ytringer

Politiets innbyggerundersøkelse viser at veldig mange er bekymret for å bli svindlet eller utsatt for ID-tyveri. Blant de yngre målgruppene så er det å bli utsatt for skremmende og plagsom adferd, samt deling av bilder/videoer uten tillatelse en av de største bekymringene. Hets og ubehagelige kommentarer i sosiale medier og i kommentarfelt er et økende problem, spesielt for politikere og samfunnsdebattanter. Men hvor går grensen mellom ubehagelig og straffbart? Politiet vil prøve å gi svar på dette og gi råd om når man bør anmelde.

– Trusler eller skremmende og plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd mot politikere og andre samfunnsdebattanter er en alvorlig samfunnsutfordring. Mange som engasjerer seg i politikken opplever at debattklimaet er hardere enn før, spesielt i digitale flater. Samtidig må det understrekes at en hard debatt i seg selv ikke er politiets anliggende. Det er når man krysser grensen til de straffbare ytringene, at vårt ansvar inntrer. Straffbare ytringer kan virke nedkjølende på det offentlige ordskiftet og på sikt undergrave demokratiet. Det kan føre til at flere vegrer seg for å delta i den offentlige debatt, eller i lokaldemokratiske prosesser. Særlig i forbindelse med valg, slik som det kommende lokalvalget, er det viktig at politiet prioriterer det forebyggende arbeidet, etterretningsproduksjon samt etterforskning på dette feltet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.