Kripos sine lokaler på Bryn i Oslo
Kripos sine lokaler på Bryn i Oslo
FotoKripos

En norsk statsborger er siktet for drapsforsøk. Det skal ikke ha vært flere om bord i seilbåten da hendelsen skjedde i slutten av juli.

- Det ble iverksatt en redningsaksjon og fornærmede i saken ble fraktet til sykehus i Fransk Guyana. Vedkommende er nå i Norge. Vi vet hvor siktede befinner seg, men ønsker ikke å opplyse om hvor dette er. Vi er i dialog med lokalt politi om oppfølging og videre etterforskningsskritt i saken. Siktede er etterlyst internasjonalt, sier fungerende påtalefaglig etterforskningsleder Anja Perminow Straand i Kripos.

Begge de involverte er kjent for norsk politi fra før.

Som internasjonalt kontaktpunkt for norsk politi er Kripos regelmessig involvert i saker som rammer norske borgere i utlandet.

- Når hendelsen har rammet en norsk statsborger om bord på en norskregistrert båt i internasjonalt farvann er saken å anse som norsk. Derfor har Kripos iverksatt etterforskning, og vi samarbeider med andre lands politimyndigheter gjennom Interpol i denne saken, sier Straand.

Kripos ble kjent med saken gjennom Utenriksdepartementet og Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Av hensyn til etterforskningen kan ikke Kripos gi mer informasjon i saken nå.