Statens vegvesen anmeldte i august 2021 Killingmo freseservice AS for brudd på bestemmelsene om arbeidstid og arbeidsfri.

Saken har vært etterforsket siden september 2021 og Øst politidistrikt har samarbeidet tett med krimenheten i Statens vegvesen i perioden. Det er avdekket henholdsvis 3 179 og 4 834 brudd på bestemmelsene om arbeidstid og arbeidsfri i perioden 2. mai 2019 – 30. september 2021.

- Det har vært en tidkrevende etterforskning, hvor vi har innhentet svært store mengder med dokumenter i saken, forteller politiadvokat Sigbjørn Arneberg.

Selskapet er nå ilagt forelegg på 6,2 millioner kroner. Forelegget er per nå ikke vedtatt.

Det er videre tatt ut tiltale mot to ansatte i selskapet. I tillegg til brudd på arbeidsmiljøloven, er de tiltalt for å ha forfalsket selskapets timelister.

- Etterforskningen av denne saken har avdekket omfattende, systematiske og grove brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven er til for å trygge arbeidsforhold og likebehandling i arbeidslivet. Dersom loven ikke følges medfører ikke dette bare en risiko for utnyttelse av den enkelte arbeidstaker eller at tredjemann utsettes for fare, men også at andre bedrifter, som faktisk følger loven, blir utkonkurrert, sier Arneberg.

------

Priv til red.

Politiadvokat Sigbjørn Arneberg vil være tilgjengelig for media fra kl. 13-15.

For henvendelser om intervju, ta kontakt med pressevakt på tlf. 488 66 885 (hverdager kl. 08.00-15.30) eller E-post: kommunikasjon.ost@politiet.no.

Endringslogg:

150823 kl 1349: Presisert tittel, ingress og tekst:

  • Overskriften: "Tiltale og forelegg i omfattende a-krimsak
  • Ingress: "Killingmo freseservice AS ilagt forelegg for grov, forsettlig arbeidslivskriminalitet.
  • Avs. 4: "Selskapet er nå ilagt forelegg på 6,2 millioner kroner. Forelegget er per nå ikke vedtatt.

150823 kl 1305: Opprinnelig sto det 6,5 millioner kroner i foretaksstraff. Det riktige beløpet er 6,2 millioner kroner.