- Politiets egen drone fanget opp to personer som befant seg i det aktuelle området. Det ble ikke observert andre personer i området. De to personene ble fulgt av politiets drone til de ble kontaktet av en politipatrulje i sentrum, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.

Patruljen forholdt mistanken om uautorisert droneflyving til disse to personene, hvorpå den ene av personene nektet å samarbeide med politiet.

- Vedkommende ønsket ikke å oppgi personalia og motsatte seg ransaking. I tillegg satte vedkommende seg opp mot tjenestepersonene på stedet. Politiet så seg nødt til å få kontroll på denne personen og vedkommende ble derfor lagt i bakken og påsatt håndjern. Vedkommende ble deretter innbrakt til Arendal politistasjon etter politilovens § 8, sier Arnesen.

Det ble ikke gjort funn av drone på disse personene. Vedkommende som ble innbrakt ble anmeldt for å nekte å oppgi personalia til politiet og ble bortvist fra Arendal sentrum i 48 timer.

- Sikkerheten rundt Arendalsuka er noe politiet tar svært alvorlig. Visitasjon og ransaking er virkemidler politiet benytter seg av ved kvalifisert mistanke om sikkerhetsbrudd. Politiet ønsker ikke å bruke makt for å gjennomføre en slik kontroll, men når personer ikke etterkommer pålegg fra politiet ser vi det dessverre som nødvendig av hensyn til sikkerheten under Arendalsuka, sier Arnesen.

Politiet har innført dronerestriksjoner i Arendal under Arendalsuka av hensyn til sikkerheten.

Media:

Stabssjef Vidar Arnesen er tilgjengelig for kommentarer fra media frem til kl. 17. 30 på tlf:  404 42 240.