Det er gjennomført en del avhør, og politiet vil fortsette å gjennomføre avhør de nærmeste dagene.

Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med hva som har fremkommet i avhørene. Videre vil det bli foretatt tekniske undersøkelser av bussen.

Politiet jobber også med å undersøke om det finnes videoer av ulykken og å innhente disse.

Per nå har vi ikke nye opplysninger om de skadde. Opplysninger om de skadde må rettes til helse.

Alle de skadde befant seg inni bussen, med unntak av en person som pustet inn røyk eller pulver fra brannslokkingsapparat da vedkommende utøvde førstehjelp.

Bussjåføren er siktet for brudd på aktsomhetsplikten i vegtrafikkloven § 3. Hans førerkort er tatt i beslag. Beslag av førerkort er gjort etter en konkret vurdering og siktelsen følger av førerkortbeslaget etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3. Sjåføren er foreløpig ikke avhørt.

Det er ikke oppnevnt forsvarer eller bistandsadvokat for noen av de involverte.

Politiet ber om at personer som har sett selve ulykken tar kontakt med politiet på http://tips.politiet.no/oslo