Politiet i Sør-Øst har gjennomført flere vitneavhør og fortsetter innhenting og gjennomgang av tekniske og taktiske spor etter at en 30 år gammel mann ble funnet død i Nes i Ådal torsdag 17. august. Det er også gjennomført rundspørring i området der mannen ble funnet død.

- Det er iverksatt en bred etterforskning med bistand fra hele politidistriktet, og det jobbes ut fra flere mulige hypoteser. Vi jobber med gjennomgang av den informasjonen vi fortløpende henter inn gjennom både avhør av vitner og gjennomgang av materialet, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Politiet etterforsker dødsfallet som drap etter at en mann ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal torsdag ettermiddag. Politiet fikk melding klokken 17.00 torsdag.

- Vi er interessert i informasjon som kan belyse saken, og ber om at personer som har informasjon som kan være relevant tar kontakt med politiet. Vi ønsker opplysninger i noen konkrete områder og tidsrom, sier Henriksen.

Ønske om opplysninger og observasjoner

Politiet ønsker opplysninger og observasjoner av personer eller kjøretøy i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august i området og innfartsårer inn mot Vestre Bjonevatnet og fylkesvei 2320 fra Bjonevika til Bjoneroa.

Politiet ber også personer som har kjøretøy med dashbordkamera som i tidsrommet torsdag 17. august mellom 05.00 og 18.00 har kjørt disse strekningen om å ta kontakt med politiet;

  • E16 Hallingby til Nes i Ådal
  • Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa
  • Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg brua

Politiet ber også hytteeiere og grunneiere i området øst for Vestre Bjonevatnet om å undersøke om det kan ha vært uvedkommende på hytte eller tomt i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august.

Informasjon kan meldes inn til politiet på telefon 476 96 400.

Politiet fortsetter den tekniske og taktiske etterforskningen og analyserer funn som blir gjort i denne sammenheng. Det vil også bli gjennomført ytterligere avhør av aktuelle vitner som kan belyse saken.

Det var bekjente som tok kontakt med politiet og meldte om bekymring da de ikke fikk kontakt med ham. Det var også bekjente som fant mannen og meldte fra til politiet torsdag ettermiddag. Mannen ble funnet i nærheten av en hytte, øst for Vestre Bjonevatnet.

Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

Det er begrenset hva politiet kan dele av informasjon som er kommet fram i etterforskingen.

- Det er av stor betydning for etterforskningen at politiet kan avhøre vitner uten at de er kjent med detaljer fra saken eller mulig hendelsesforløp. Politiet kan bekrefte at mannen som ble funnet død hadde status som fornærmet i saker som har vært eller er under etterforsking. Det vil være naturlig å også se på disse sakene i sammenheng med etterforskingen, sier Henriksen.