Beslaglagte mengder kokain er flere titalls ganger større enn normalt etter flere rekordstore beslag. Samtidig fortsetter også antall beslag å øke, og kokain utgjør en stadig større andel av narkotikabeslagene. Styrkegraden er svært høy både i små og store beslag.

– Første halvår er det beslaglagt 1 753 kg kokain fordelt på 995 beslag. Mengdene er de største som noen gang er beslaglagt i Norge og skyldes tre rekordstore beslag på henholdsvis 803 kg, 712 kg og 150 kg, sier leder for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Frey Solvik.

Antall beslag er også høyere enn noen gang tidligere. Sammenlignet med fjoråret er det over 30 prosent flere kokainbeslag i 2023.

Advarer spesielt mot nyoppføring

I 2022 ble noen andre svært potente syntetiske opioider beslaglagt i Norge for første gang. Det er stoffer i gruppen nitazener, også kalt benzimidazoler. Fra Europa meldes det også om økende bekymring knyttet til nitazener.

– Selv om antallet beslag her i landet foreløpig er lite, er mange nitazener like potente som mange fentanylvarianter. De representerer derfor en stor risiko for overdose og overdosedødsfall og er allerede knyttet til flere slike hendelser i Norge. Nitazener ble oppført som en gruppe på narkotikalisten i mai 2023, sier Solvik.

Økning etter flere år med nedgang i antall saker

Etter mange år med saksnedgang, har det vært en økning i antall narkotikasaker i 2023. Det er imidlertid for tidlig å si om dette er tilfeldig variasjon eller om det representerer et trendskifte.

Kripos' narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Rapporten viser utviklingen for en rekke stoffer, og viser samtidig tall fordelt på politidistriktene.

Narkotika- og dopingstatistikk 1. halvår 2023