Politiet har mottatt mange tips og sikret mye dokumentasjon som kartlegges og analyseres. Foreløpig er ingen personer pågrepet.

– Vi er tidlig i etterforskningen. Vi har en bred tilnærming, og det er et omfattende etterforskingsarbeid som pågår for å kartlegge hva som har skjedd, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt.

– Politiet oppfordrer personer som har kjennskap til omstendighetene rundt dødsfallet til å ta kontakt. Det er nå opprettet en egen digital tipsløsning her på politiet.no der det også er mulig å oversende bilder eller videoer. www.tips.politiet/sør-øst

For politiet er det vesentlig å ha kontroll på informasjon og hva som kan tilflyte offentligheten fra politiets etterforskning. Blir detaljer kjent, kan det skade etterforskningen. Dette bør også vitner som har snakket med politiet være klar over, sier Henriksen. Det innebærer også at vi vil være tilbakeholdne med å bekrefte eller avkrefte opplysninger som bringes fram av media.

Ønske om opplysninger og observasjoner
Politiet ønsker opplysninger og observasjoner av personer eller kjøretøy i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august i området og innfartsårer inn mot Vestre Bjonevatnet og fylkesvei 2320 fra Bjonevika til Bjoneroa.

Politiet ber også personer som har kjørt med dashbordkamera på disse strekningen i tidsrommet torsdag 17. august mellom 05.00 og 18.00  om å ta kontakt med politiet;

  • E16 Hallingby til Nes i Ådal
  • Fylkesvei 2320 Bjonevika - Bjoneroa
  • Fylkesvei 245 Jevnaker  - Fluberg brua
     

Informasjon kan meldes inn til politiet på tipsløsningen eller telefon 476 96 400.