Under et besøk i Sørumsand i dag varslet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at det skal opprettes 10 nye tjenestesteder i politiet.

− Regjerningen har besluttet at det skal opprettes 10 nye tjenestesteder i politiet. Tjenestestedene er fordelt mellom 8 politidistrikt og skal være på plass i løpet av 2024, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Oversikt over lokasjoner

De nye tjenestestedene skal etableres på følgende steder:

  1. Hemsedal (vintersesong), Sør-Øst politidistrikt
  2. Karlsøy, Troms politidistrikt
  3. Kvinesdal, Agder politidistrikt
  4. Levanger, Trøndelag politidistrikt
  5. Lillestrøm (Sørumsand), Øst politidistrikt
  6. Nesodden, Øst politidistrikt
  7. Rakkestad, Øst politidistrikt
  8. Sør-Odal, Innlandet politidistrikt
  9. Vaksdal, Vest politidistrikt
  10. Åseral, Agder politidistrikt

Faglige råd fra politiet

I Hurdalsplattformen la regjeringen frem en ambisjon om å styrke politiets lokale tilstedeværelse. Politidirektoratet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet levert flere faglige råd og innspill til hvordan politiet kan levere bedre lokale polititjenester.

− Våre faglige anbefalinger bygger på innspill fra politidistriktene. Utredningene som er oversendt departementet er unntatt offentligheten, men samlet sett pekes det på faglige dilemmaer og målkonflikter som vil kreve politiske prioriteringer i den videre utviklingen av politiet, forklarer Bjørnland.

På generelt grunnlag er Politidirektoratet opptatt av at en styrking av politiet bør rettes mot de utfordringene samfunnet står overfor:

−  Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er varig endret, og politiet har tilpasset seg et skjerpet trusselbilde med økt beredskap.

Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen peker på behovet for en betydelig styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette vil få konsekvenser for den videre utviklingen av politiet, fortsetter Bjørnland.

Veien videre

Politidirektoratets rolle fremover er å legge til rette for gjennomføring av regjeringens politikk.

− Dette er en politisk beslutning som vi gjennomfører i tråd med føringene som er gitt. Vi avventer mer informasjon om rammene for oppdraget fra departementet, og vil så raskt som mulig begynne planleggingen av nye tjenestesteder i samarbeid med involverte politidistrikter, avslutter Bjørnland.