Her står alle de 27 nyutdannende på rekke.
NYUTDANNEDE: De første nyutdannede startet i november 2022. De siste ble ønsket velkommen i august 2023.

De nyutdannede er stort sett plassert sammen to og to i hvert team, hvor de følges opp både av sine faddere og personalledere.

– Vi tror at det å satse på nyutdannede løfter oss på så mange vis. De bringer kraft, kunnskap og balanse til teamene våre, og de stiller spørsmål ved mange etablerte sannheter. Nyutdannende i teamene gjør også at alle rundt må vokse i sine roller, og øve seg på å hjelpe og forklare ting for sine nye kolleger, sier leder for Utvikling, Marianne Tallaksen.