− Vi jobber for at tjenestevåpen som er brukt av politiet og som skal skiftes ut kan doneres til Ukraina i stedet for å bli destruert, forteller politidirektør Benedicte Bjørnland.

Arbeidet gjennomføres i tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet:

− Saken er politisk avklart, men det gjenstår noen praktiske spørsmål som først må avklares nærmere. Dette handler i hovedsak om logistikk og sikkerhet knyttet til gjennomføringen av en slik oversendelse, forklarer Bjørnland.

Politidirektøren understreker at det er for tidlig å kommentere saken noe nærmere før etter en eventuell donasjon har funnet sted:

− Det er dialog med ukrainske myndigheter om dette er noe de ønsker å motta, men av sikkerhetshensyn vil vi ikke kunne bekrefte dette eller kommentere saken noe nærmere før etter en eventuell donasjon har kommet frem, avslutter Bjørnland.