Kjartan står foran en tavle med slapper og snakker til to kollegaer.
DELE OG LÆRE: Kjartan forteller at det er et faglig sterkt designmiljø i politiet som gjør det lett å lære av hverandre. I Politiets IT-enhet er det mange interne arenaer for kompetansedeling mellom kollegaer.

Innen designfaget finnes det flere ulike roller, og mange ulike fag. Kjartan er produktdesigner i Politiets IT-enhet (PIT) og jobber med hele brukerreisen. Han designer brukeropplevelsen i et produkt, som består av én eller flere tekniske løsninger. 

– Som produktdesigner i politiet jobber jeg med alt fra produktstrategi, innovasjon og brukerinnsikt til å lage gode brukervennlige løsninger i et tverrfaglig team. En annen del av jobben min er å bidra til å bygge gode produktteam i politiet, forklarer Kjartan.

Når Kjartan ikke er ute i felt, er han ofte på kontoret på Majorstua i Oslo og jobber sammen med teamet på tavler og vegger med skisser og innsikt.

Stor digital bredde

I 2022 og 2023 hadde Kjartan rollen som design lead i det tverrfaglige teamet politiet.no, pilot-team for produktutvikling i politiet. 

Teamet jobber nå med å utvikle "mitt politiet.no" og innloggede tjenester.

– Arbeidshverdagen varierer mye. En uke var jeg for eksempel med ut på operasjonsentralen for å forstå hvordan vi skal lage fremtidens politilogg og koble oss av X.com, tidligere Twitter. På slutten av uka, jobbet jeg med hvordan det skal se ut på forsiden av politiet.no om du får et forenklet forelegg fra en automatisk trafikkontroll. 

Nå jobber Kjartan i produktområdet "Fra hendelse til avgjort sak".

– Nå veksler jeg mellom å jobbe med politiloggen på politiet.no, og hvordan vi skal rigge team og lage konsepter for å drive fremtidens produktutvikling i hele reisen fra hendelse til avgjort sak. Det er fint at man kan bevege seg mellom ulike brukerdomener, og som designer bruke kompetansen sin til flere deler av politiets samfunnsoppdrag.

Ikke bare strøm på papir

Kjartan har tidligere vært en del av teamet som utviklet en app for utrykningspolitiet, som ganske enkelt heter Trafikk.

– Forgjengeren til denne appen var et digitalisert papirskjema, men vi snudde fra å sette strøm på papir til å digitalisere jobben. Jeg har stått langs mange veier, våt og kald, sammen med noen av verdens beste politifolk for å forstå hva de virkelig trengte i hverdagen sin. Resultatet var at vi daglig kan gi små og store endringer, som hele tiden er tilpasset måten brukerne av appen jobber på. Forskjellen i verdi er enorm når du ikke må vente en måned mellom oppdateringene.

I Trafikk-appen kan politiet bruke kamera på telefonen til å lese bilskilt og lese førerkort. Et vanlig forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, kan nå utstedes helt uten at polititjenestepersonen må åpne tastaturet på telefonen.

– Dette betyr at vi kan bruke mer tid på å være politi, og mindre tid på å taste inn eller knote med mange tastetrykk. Det går raskere, men oppleves også mye bedre for den som får bot i sin digitale postkasse. Det å få til en god dialog er viktig i politiets arbeid. Men det er vanskelig når du må bruke mesteparten av tiden på å knote i lite brukervennlige løsninger.

Trafikk-kontrollappen. Viser innholdet med fartsmåler.
TRAFIKK: Kjartan har vært med å utvikle appen kalt Trafikk.

Verdi og kontinuerlig forbedre

Politiets IT-enhet er pådriver for digitalisering i politiet. Vi øker trykket på digitalisering, som betyr store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. For å jobbe smidig, må vi jobbe med å endre kulturen og tenkemåten i og rundt teamene, forklarer Kjartan. 

– Når vi teamet nå legger ut nye versjoner av en løsning flere ganger om dagen, må vi endre måten vi tenker på. DevOps, kort for Development and Operations, er en metodikk for å kunne raskt teste automatisk og kontinuerlig publisere endringer. I tillegg til DevOps, jobber teamet også etter Lean Software Development, som handler om at vi hele tiden jobber med å redusere unødvendige aktiviteter.

– Som produktdesigner trenger jeg å kunne designe, teste og måle i raske små sykluser. Og jeg kan ikke gjøre det alene, det er en tverrfaglig oppgave hvor vi trenger flere fag for å få det til. På den måten kan vi raskt komme ut med verdi til brukeren og kontinuerlig forbedre, avslutter Kjartan.

Produktdesigner

  • Innen designfaget finnes det flere ulike roller, og mange ulike fag. I politiet har vi i dag produktdesignere og tjenestedesignere.
  • Som produktdesigner i politiet jobber du med alt fra produktstrategi og innovasjon, brukerinnsikt, til å lage gode brukervennlige løsninger i et tverrfaglig team.

Jobb i Politiets IT-enhet (PIT)