-Det er gjort en grundig etterforskning, det gjenstår fortsatt noe gjennomgang av digitale enheter, samt at vi venter på en rettspsykiatrisk erklæring  før etterforskningen er ferdig og klar til påtaleavgjørelse.

-Det ble tirsdag gjennomført et nytt avhør av den siktede i form av en rekonstruksjon på åstedet. Den siktede har forklart hva som skjedde og det samsvarer med de øvrige funn som etterforskningen har avdekket, opplyser politiadvokat Ylva H. Kvikstad.

-Marcus Unsal ble skutt og drept av en rekke skudd med spikerpistol i overkroppen og i hodet. Vi mener den siktede  har vært alene om drapet. Når det gjelder bakgrunnen for drapet har den siktede forklart at det skal ha blitt framsatt trusler i forkant og at det var utløsende for handlingen, opplyser Kvikstad.

Politiet vil holde han varetektsfengslet inntil saken er avgjort.

Mediehenvendelse: Pressetelefon 48887699