Rådene du finner beskrevet i vedlegget er utformet av polititjenestepersoner ved Oslo politidistrikt med erfaring fra etterforskning av cyberkriminalitet, samt informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Rådene kan ikke erstatte råd fra et profesjonelt hendelseshåndteringsselskap som har dette som sitt daglige virke.

Råd ved cyberangrep.pdf

Nødplakat utarbeidet av Næringslivets sikkerhetsråd.