Påtaleansvarlig i saken, Anette Berger
Anette Berger, politiadvokat i Kripos
FotoKripos

I slutten av juli fikk Kripos melding om at en skadet person var fraktet fra en seilbåt i Atlanterhavet til sykehus i Fransk Guyana. Den andre personen som befant seg om bord i båten ble da siktet for drapsforsøk. Begge personene om bord er norske statsborgere.

— Den siktede søkte etter hvert havn i Trinidad og Tobago, der han ble nektet innreise og holdt under oppsyn i seilbåten av myndighetene i landet. Personell fra Kripos dro denne uken til Trinidad og Tobago for å hente siktede til Norge, sier Anette Berger, politiadvokat i Kripos. 

Da siktede returnerte til Norge lørdag formiddag, ble han pågrepet av politiet. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag i Oslo tingrett.

Som internasjonalt kontaktpunkt for norsk politi er Kripos regelmessig involvert i håndteringen og eventuell etterforskning av alvorlige saker som rammer norske borgere i utlandet.

Når hendelsen har rammet en norsk statsborger om bord på en norskregistrert båt i internasjonalt farvann er saken å anse som norsk. Derfor har Kripos iverksatt etterforskning i denne saken.

Siktedes forsvarer er Øyvind Bratlien.