- Vi har nå gjennomgått det beslaglagte videomaterialet og har i starten av denne uka kontaktet de fleste av de som er gjenkjent på video, sier Eivind Guldseth, politifaglig etterforskningsleder i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Det er snakk om til sammen 159 personer. Noen av de som er filmet har vært utsatt for det politiet mener kan være seksuell omgang i form av masturbasjon i strid med straffelovens bestemmelser om voldtekt. Andre har vært filmet, og politiet vil vurdere hvorvidt dette i seg selv vil kunne være i strid med straffeloven.

- Fremover vil etterforskningen ha fokus på avhør av de fornærmede, samt andre relevante etterforskningsskritt sier Eivind Guldseth, politifaglig etterforskningsleder i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Påtalemyndigheten vil også vurdere fortløpende om hvorvidt siktelsen skal utvides.

For de som er berørt i saken kan man blant annet kontakte NOK (46 93 69 77) eller Støttesenter for kriminalitetsutsatte (40 44 65 19) for råd og veiledning.