Årets øvelse vil finne sted i innseilingene til Lillesand og Grimstad havn og det vil foregå masseevakuering fra fartøy. Øvelsen vil vare fra klokken 09.00 til cirka klokken 13.00.

– Innbyggerne i området og områdene rundt vil i denne perioden oppleve mange kjøretøy fra nødetatene som er på utrykning, samt mange synlige mannskaper fra nødetatene. Under øvelsen vil det være personer som reddes opp av vannet. Pasienter og besøkende ved sykehuset i Arendal vil også oppleve økt aktivitet. Alt dette er en del av øvelsen, og dette er ikke reelle utrykninger eller en virkelig hendelse, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.

I Lillesand vil det oppstå synlig røykutvikling fra en båt i innseilingen ved havna. Dette er kontrollert røyk fra en røykmaskin, som ikke utgjør noen fare for verken innbyggere eller involverte i øvelsen.

Dette er en årlig øvelse, og lokasjonen blir avgjort året før.

 

Felles øvelse

Øvelsen er en samvirkeøvelse, hvor alle offentlige, frivillige og private aktører som inngår i den samlede redningstjenesten i Agder, øver på et aktuelt scenario for å være bedre og utvikle samvirke mellom aktørene i redningstjenesten. Bakteppet i år er en alvorlig hendelse til sjøs.

– Vi oppkonstruerer et scenario får å få øvd alle parter samtidig, da dette er det som gir best mulig effekt. Øvelsens scenario er masseevakuering fra fartøy der vi også skal etablere evakuert- og pårørendesenter, sier Arnesen.

Sentrale aktører i Agder politidistrikt vil være med på øvelsen og det vil av den grunn være begrenset tilgjengelighet for media denne dagen.

Deltakende etater og aktører:
• Agder Politidistrikt
• Forsvaret
• Frivillige organisasjoner (FORF)
• Grimstad brann og redning
• Grimstad kommune
• Hovedredningssentralen (HRS)
• Kristiansandsregionen brann og redning IKS
• Lillesand kommune
• Lokal redningssentral (LRS)
• Luftressurser (redningshelikopter)
• Nødmeldersentralene 110, 112 og 113
• Prehospitale tjenester
• Sivilforsvaret
• Statsforvalteren i Agder
• Sørlandet sykehus Arendal


Media

Ved eventuelle spørsmål til Agder politidistrikt om denne saken kan stabssjef Vidar Arnesen kontaktes på telefon 404 42 240 (mottar ikke sms).