Hovedkvarteret til Kripos på Bryn i Oslo
Kriposbygget på Bryn i Oslo
FotoKripos

Kripos pågrep vedkommende i oktober 2022. Siden han ble pågrepet har Kripos gjort en rekke undersøkelser for å avklare om vilkårene for utlevering er oppfylt.

Det ble gjennomført rettsmøte i saken 4. – 6. september 2023. Oslo tingrett konkluderte 19. september med at utlevering lovlig kan skje. Avgjørelsen kan ankes.

— Vi noterer at tingretten deler Kripos sin vurdering om at vilkårene for utlevering er oppfylt, sier Thea Elise Kjæraas, politiadvokat i Kripos.

I utleveringssaker avgjør domstolen om utlevering lovlig kan skje. Dersom domstolen har konkludert med at vilkårene for utlevering er oppfylt, er det opp til Justis- og beredskapsdepartementet å avgjøre om utlevering skal skje.