Potensielt farlig pille Halden

Oppdatering tirsdag 26. september 

Pillene er små og hvitaktige, ca 9 mm i diameter, og er ujevne/ruglete i kanten. Pillene er ikke stemplet eller preget, har ikke delestrek og kommer ikke i blisterpakning. Politiet antar derfor at pillene ikke er legalt og profesjonelt fremstilt. Pillene selges trolig som Xanax.

Vi har ikke fått svar på prøver som kan fortelle hvilket virkestoff pillene inneholder. Vi ønsker likevel å advare da vi anser farepotensiale til å være til stedet.

------------

Priv til red:
Politiadvokat Marte Kjellesvig er tilgjengelig på telefon 64 99 56 69 fra 1700 – 1900 i kveld tirsdag 26. september. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering søndag 24. september
Lørdag 23. september ble tre personer funnet bevisstløse i Halden. En person ble bekreftet død på stedet og to personer ble fraktet til Kalnes. Politiet advarer om mulig farlige medikamenter i omløp.

Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og vi understreker at det ikke foreligger en endelig konklusjon ennå.

Hypotesen om overdose etter inntak av tabletter er likevel styrket. Av den grunn ønsker vi å advare mot inntak av tabletter som framstår som ikke lovlig fremstilt, innført og/eller distribuert. Indikasjoner på dette kan være at tablettene ikke omsettes i brett, men i løs vekt, eller at de er produsert på en måte som gjør dem mer uregelmessige i form og konsistens.

Vi understreker at vi per nå fortsatt har et mangelfullt kunnskapsgrunnlag om både årsak og hvilke tabletter som eventuelt er inntatt. Vi kan derfor ikke si mer konkret om type, innhold eller utseende, siden vi ikke vet hva som er inntatt. Politiet ønsker likevel, på grunn av konsekvensene av den alvorlige hendelsen i Halden, å advare om at det kan være farlige medikamenter i sirkulasjon.