Regjeringen har besluttet opprettelse av 20 nye tjenestesteder, hvorav ett av dem i Engerdal. Politistasjonen skal være åpen hver onsdag og torsdag fra 10-14, og første dag blir 4. oktober.

Innlandet politidistrikt leier lokaler av Engerdal kommune (Engerdalsveien 1794), og lokalene vil bli pusset opp.

I åpningstiden vil politiet ta imot anmeldelser, gjennomføre avhør og andre etterforskingsskritt, gjennomføre forkynnelser, gi råd og informasjon til publikum og evt. bistå med å henvise publikum videre ider de aktuelle polititjenestene ikke leveres på tjenestestedet.

Det vil ikke bli håndtert forvaltningsoppgaver (herunder pass) eller sivil rettspleie på stedet.

– Lasse Kalvø vil være lokal politistasjonssjef for både Trysil og Engerdal politistasjoner, og Thomas Hanssen er tilsatt om politikontakt for begge kommuner, opplyser Tom Johnsen, leder for geografisk driftsenhet øst i Innlandet politidistrikt.

Politiet har allerede i flere uker hatt forsterket bemanning som har medført økt tilstedeværelse i Engerdal.

– Vi er glade for å ha fått tilført flere ressurser, og disse vil nå bli brukt til å styrke politiets lokale beredskap og synlige forebyggende tilstedeværelse i kommunen samt at det også vil gi oss økt kapasitet innen etterforsking, sier Johnsen.