Videre har tingretten forlenget varetektsfengsling av en 30 år gammel mann fra Elverum som ble pågrepet 20. september.

Det er nå fem menn i alderen 28 til 35 år som sitter fengslet i saken.

(Innholdet i denne oversikten er oppdatert 11.oktober kl 09:15)

Status for de siktede er som følger:

28-åring fra Rena - pågrepet 14. september.
Forsvarer: Thomas Randby og Ellen Jorem.
Fengslet fram til 13. oktober.

30-åring fra Elverum – pågrepet 20. september.
Forsvarer: Nils Christian Nordhus. (NY)
Fengslet fram til 2. november.

32-åring fra Hønefoss – pågrepet 25. september.
Forsvarer: Andrea Wisløff.
Fengslet fram til 25. oktober.

32-åring fra Ringerike - pågrepet 30. september.
Forsvarer: Arve André Larsen og Jon Anders Hasle.
Fengslet fram til 30. oktober.

35-åring fra Jevnaker - pågrepet 3. oktober.
Forsvarer: Ole Magnus Strømmen.
Fengslet frem til 19. oktober