Bilen ble senere funnet på et jorde og i forbindelse med pågripelsen oppstod det en trusselsituasjon hvor det ble løsnet skudd mot ham. Mannen i 20-årene ble truffet i benet og er nå på sykehus for behandling.

- Mannen er pågrepet og siktet for grovt ran, trusler mot politiet, brudd på dyrevelferdsloven og brudd på vegtrafikkloven. Vi kan ikke utelukke at siktelsen blir ytterligere utvidet, sier politiadvokat Ida Lovise Gjeset.

Politiet vil begjære mannen varetektsfengslet.

Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke kommentere hendelsesforløpet ytterligere.

Spesialenheten er rutinemessig blitt koblet på saken siden politiet løsnet skudd mot mannen, og spørsmål knyttet til dette må rettes til Spesialenheten.

Tjenestepersonene som var involvert blir fulgt opp av både nærmeste ledere og støtteapparatet i politiet.

- Basert på det vi vet om hendelsesforløpet så langt, har de involverte tjenestepersonene gjort det de kunne og skulle i denne saken. Jeg ser derfor ingen grunn til å ta de ut av tjeneste, sier politimester Cecilie Lilaas-Skari.

--- 
Priv. til red:

Forsvarer for siktede er Vegard Lien.