Det har vært gjort åstedsundersøkelser, sporsikring samt kriminalteknisk gjennomgang av kameraene som ble beslaglagt av politiet. Lokalt politi har fått bistand fra Kripos i de undersøkelsene som er blitt gjort, men det har dessverre ikke medført at man har kunnet knytte de aktuelle kameraene til gjerningsperson(er).

En gjennomgang av kameraene ble gjort, med utgangspunkt i å finne ut om enhetene hadde blitt konfigurert til å koble seg til et WiFi nettverk, eller om noen enheter hadde vært tilkoblet kameraet. I tillegg ble det sjekket om det var noen bilder eller video lagret lokalt på dem.

I undersøkelsene ble ingen relevant informasjon funnet på noen av enhetene, hverken om kameraene hadde vært tilkoblet et WiFi nett, eller om det hadde vært enheter koblet opp mot kameraene.

Det er ingenting som tyder på at det kameraene har fanget opp er lagret eksternt.

Politiet har ikke hatt noen mistenkte. Saken er nå henlagt, fordi politiet ikke har tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningspersonen(e).

Dersom politiet på et senere tidspunkt får ny informasjon i saken, vil det kunne blir gjort vurderinger om saken skal gjenopptas og etterforskes ytterligere.