Politiet, helse og brannvesenet skal trene på samhandling i situasjoner som innebærer pågående livstruende vold (PLIVO) i Agder politidistrikt.

– Personer i nærliggende områder vil i forbindelse med øvelsene kunne se og høre nødetatene under utrykning, sier seksjonsleder for operative fag i Agder politidistrikt, Tore Solberg.

Under øvelsene vil politiet, helse og brannvesenet delta. Noen studenter og ansatte ved Uia vil delta som markører. Øvingsområdene blir sperret av og det blir skiltet med øvingsskilt.
Det er tidligere i november avholdt PLIVO-øvelser i Kvinesdal og Flekkefjord.

Samarbeid mellom nødetatene
– Dette er viktige treninger for nødetatene, sett i lys av flere nasjonale og internasjonale hendelser og trender. Det som er spesielt når vi øver på PLIVO er at alle nødetatene sammen har et ansvar dersom uskyldig tredjeperson blir trusselutsatt, også brann og helse i stor grad, for her vil tiden være kritisk, sier Solberg.

Scenarioene det øves på er bygd opp for å utfordre de forskjellige etatene. Samtreningen står sentralt og det er et viktig poeng at øvelsene gjennomføres lokalt for å sikre at man trener der man jobber til daglig.

– Intensjonen med denne treningen er å gjøre erfaringer på dette samspillet i en PLIVO-situasjon. Her blir det i praksis et tett samarbeid mellom innsatsleder i politiet, innsatsleder i brann og innsatsleder i helse, sier Solberg.

Alle ansatte og studenter ved Universitet i Agder vil bli informert om øvelsene.

 

Media:
Media på Sørlandet vil bli invitert til å overvære deler av øvelsen som skal foregå på torsdag 16. november på Universitetet i Kristiansand. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.
Spørsmål kan rettes til Stab for kommunikasjon på telefon 48895807.

 

Faktaboks:
En PLIVO-aksjon defineres som en situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver pågående livstruende vold med våpen/farlige gjenstander mot uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak.