– Avdøde er påført ett skudd, og døden skal ha inntrådt momentant. Vi har gjort beslag av et våpen, men vi avventer tekniske undersøkelser av våpenet før vi med sikkerhet kan si at dette ble benyttet, sier politiadvokat Tom Erik Wassenaar Berntsen i Innlandet politidistrikt.

Avdøde og siktede var søsken, og avdøde ble funnet hjemme hos siktede, som er åstedet for drapet.